Rosatom vyrobil palivo pre poľský výskumný reaktor

Prvú sériovú časť nízkoobohateného jadrového paliva typu MR pre poľský výskumný reaktor Maria vyrobil podnik NZCHK (Novosibirskij zavod chimkoncentratov, súčasť štruktúry ruskej palivovej spoločnosti Rosatomu TVEL). Palivo prevzali zástupcovia poľského výskumného ústavu Narodowe Centrum Badań Jądrowych (NCBJ), ktorý reaktor prevádzkuje.

Donedávna používal reaktor Maria francúzske nízkoobohatené palivo. Nové palivo vyvinuté ruskými špecialistami má lepšie prevádzkové vlastnosti v porovnaní s pôvodným francúzskym a vďaka tomu spoločnosť TVEL vyhrala v roku 2015 tender. Nasledoval podpis zmluvy na dodávku paliva typu MR, ktoré obsahuje nízkoobohatený urán (obsah uránu 235 je 19,7 %).

Grzegorz Krzysztoszek, vedúci oddelenia jadrovej energie ústavu NCBJ, uviedol: „Prevzatie paliva malo dve fázy: overenie dokumentácie a kontrolu palivových súborov vrátane prehliadky povrchu, skontrolovania dôležitých vonkajších rozmerov a balenia do transportných obalových súborov. Veríme, že palivo bude pracovať dobre, pretože poľskej strane je známa vysoká reputácia podniku NZCHK ako výrobcu paliva pre výskumné reaktory.“

Reaktor Maria

Výsledkom kontroly prevzatia je podpis protokolu, ktorý potvrdzuje, že palivo zodpovedá požiadavkám stanoveným v zmluve, a že je pripravené na prepravu do Poľska.

Veľký záujem poľského partnera o ruskú jadrovú produkciu potvrdzuje aj to, že okrem zmluvy na sériové nízkoobohatené palivo typu MR boli s ústavom NCBJ podpísané ďalšie dve zmluvy. Prvá je na dodávku ožarovacích terčov na produkciu lekárskych rádionuklidov v reaktore Maria a druhý na palivové súbory na ožarovanie experimentálnych zariadení.

Reaktor Maria bol pomenovaný podľa významnej poľskej vedkyne Marie Curie-Sklodowskej a bol spustený v roku 1974. V súčasnosti ide o jediný výskumný jadrový reaktor, ktorý je v Poľsku v prevádzke.

 

 


Podnik NZCHK (Novosibirskij zavod chimkoncentratov) je jedným z popredných svetových výrobcov jadrového paliva pre jadrové elektrárne a výskumné reaktory v Rusku a ďalších krajinách. Je zároveň jediným ruským výrobcom lítia a jeho solí. Je súčasťou štruktúry Palivovej spoločnosti TVEL. Podnik bol založený 25. septembra 1948. V súčasnosti používajú palivo vyrobené v NZCHK jadrové bloky predstavujúce 6 % z celkového inštalovaného výkonu jadrových elektrární na svete.
Komentáre