Hviezda, ktorá rozšírila vesmír

Nájdeme ju vo Veľkej hmlovine v Andromede. Tú na jeseň vidíme takmer kolmo nad našimi hlavami ako jasný, hmlistý podlhovastý obláčik. Je najbližšou veľkou galaxiou a zároveň aj najvzdialenejším vesmírnym objektom, viditeľný voľným okom.

Kópia Hubblovej sklenej fotografickej platne (pôvodné rozmery sú asi 10 x 12,5 cm) s astronómovými poznámkami

Ktorá zo všetkých ďalekohľadmi zaznamenaných hviezd je najslávnejšia? Kandidátov je habadej. Niekto môže tvrdiť, že je to objav podvojnosti (dvojhviezdnosti) Mizara, prostrednej hviezdy v oji Veľkého voza, čo azda odhalil už Galileo Galilei v roku 1617. Alebo je to snáď supernova SN 1987A, prvá blízka hviezda, ktorá v modernej ére zničila sama seba? Historici astronómie by určite ukázali na slabučkú hviezdu 19. magnitúdy v Hmlovine v Andromede označenej M31 (v skutočnosti ide, samozrejme, o galaxiu, hmlovina je len historický názov).

Hubblova premenná hviezda číslo 1

Edwin Hubble bol prvý, ktorý sledoval túto hviezdu na platni získanej 45-minútovou expozíciou urobenou 6. októbra 1923 pomocou 100-palcového (2,54-metrového) Hookerovho ďalekohľadu na Mount Wilsone.

Edwin Hubble, foto wikipédia/Johan Hagemeyer

Tri hviezdy označil písmenom N, mysliac si, že ide o novy. Neskôr porovnal túto platňu so staršími expozíciami a zistil, že jedna z týchto hviezd bola v skutočnosti premenná hviezda. Tak preškrtol N a vzrušene ju označil VAR!. Veľký astronóm si ihneď uvedomil význam tohto zistenia: bola to pulzujúca premenná hviezda – cefeida – hviezda, ktorej rytmické niekoľkotýždňové pulzácie sú tesne spojené s jej vlastnou svietivosťou. Keďže vďaka tomuto poznal skutočnú svietivosť hviezdy, Hubble rýchlo vypočítal, že M31 musí ležať v neuveriteľnej vzdialenosti 1 milión svetelných rokov od Zeme – príliš ďaleko na to, aby bola súčasťou Mliečnej cesty. Moderné merania posúvajú vzdialenosť galaxie M31 do vzdialenosti 2,5 milióna svetelných rokov, ale Hubble bol rozhodne prvý, ktorý sa aspoň priblížil k správnemu výsledku a objavil prvú hviezdu mimo Mliečnej cesty. Zmenilo sa tak naše vnímanie vesmíru. David Soderblom (Space Telescope Science Institute) poznamenáva, že táto hviezda, teraz známa ako Hubble Variable Number 1 (Hubblova premenná hviezda číslo 1), alebo jednoducho V1, patrí k najdôležitejším objektom v histórii kozmológie.

Nové pozorovania po 87 rokoch

Animácia zmien jasnosti slávnej premennej hviezdy V1 v Galaxii v Andromede, foto NASA/ESA

Astronaut a astronóm John Grunsfeld nabádal astronómov, aby sa po 87 rokoch rozhodli použiť Hubblov kozmický ďalekohľad (HST) na znovupozorovanie tejto premennej hviezdy. V tom čase neboli známe jej žiadne moderné pozorovania, a tak Arne Henden (riaditeľ AAVSO – Americkej asociácie pozorovateľov premenných hviezd) viedol najskôr tím astronómov amatérov, ktorí ju sledovali od júla do decembra 2010. Dnes môžeme zopakovať to, čo Hubble urobil 100-palcovým ďalekohľadom v roku 1923 pomocou 14-palcového (asi 35 cm) ďalekohľadu a 20-minútovej expozície, poznamenáva Henden. Amatérske pozorovania spresnili periódu svetelných zmien tejto premennej hviezdy na 31,415 dňa, čo umožnilo astronómom pracujúcim s HST načasovať snímkovanie hviezdy tak, aby ju zachytili v čase, keď je najjasnejšia a keď najslabšia. Potom pomocou snímok z prístroja Wide Field Camera 3 na HST z decembra 2010 a januára 2011 urobili astronómovia animáciu zmien jasnosti tejto slávnej premennej hviezdy v Galaxii v Andromede.

RNDr. Zdeněk Komárek

Tento článok z časopisu Quark 12/2011 ste si mohli prečítať vďaka tomu, že ste našou predplatiteľkou/naším predplatiteľom. Ďakujeme vám a vážime si vašu priazeň.
Komentáre