SAV predstaví unikátny formát popularizácie vedy

Koncom februára sa v bratislavskej Novej Cvernovke uskutoční prvý Science Slam Slovenskej akadémie vied. Šesť mladých vedcov bude vo večernom čase medzi 18.00 – 21.30 verejnosti vysvetľovať, prečo porozumieť vede „nie je žiadna veda“. Ide o multižánrové predstavenie vedeckých disciplín, ktoré bude dynamické, zrozumiteľné a nesmierne bohaté na množstvo informácií z vedy a výskumu.

Science Slam SAV sa snaží zamerať na generáciu dospelých ľudí – ľudí vyrastajúcich v dobe moderných technológií, informačného smogu a rýchleho životného tempa. Koncept je v zahraničí zaužívaný a SAV sa ho snaží priniesť aj slovenskému publiku. „Koncept Science Slamu stojí na pilieroch rýchleho, ale informačne bohatého bloku informácií o vedeckej téme, podaného priateľským a zrozumiteľným spôsobom v čase, počas ktorého je divák ochotný udržať pozornosť,“ povedala Simona Andraščiková, ktorá sa inšpiruje zakladaním projektu na Slovensku od kolegov z Masarykovej univerzity v Brne.

Počas večera Science Slamu SAV svoje výskumné témy uvedú: Kamila Urban z Ústavu výskumu sociálnej komunikácie vystúpi s témou – Kto riadi naše učenie? Martin Plávala z Matematického ústavu zodpovie otázku – Čo majú spoločné kvantové počítače a ľudské myslenie? Jana Brndiarová z Elektrotechnického ústavu objasní – Na čo je najtenší materiál na svete? Filip Kvetoň z Chemického ústavu si pripraví vystúpenie pod názvom – Vie cukor zachraňovať životy a odhaľovať veľké ochorenia? Jakub Drábik z Historického ústavu sa zamyslí nad tým – Ako sa z veľkolepých vízií stane zločin? Mária Kováčová z Ústavu polymérov vysvetlí – Ako môže niečo ničiť baktérie iba dotykom?

Na projekte Science Slam pracuje novovytvorená skupina Mladých vedcov SAV, ktorá sa v uplynulých mesiacoch výrazne aktivizuje nielen v prostredí fungovania procesov akadémie, ale aj pri mnohých popularizačných aktivitách. „Skupina Mladí vedci SAV vznikla najmä za účelom vytvorenia informačnej siete pre diskusiu a komunikáciu týkajúcu sa otázok spoločného záujmu mladých vedeckých pracovníkov a doktorandov SAV. Našou snahou je však aj popularizovať vedu v širokej verejnosti a ukázať, že veda je aj pre mladých,“ hovorí Michal Procházka, predseda skupiny Mladí vedci SAV.

Podujatie vzniká aj vďaka Sokratovmu inštitútu, ktorý podporuje a motivuje mladých ľudí na Slovensku k aktivite a pomáha im preniesť nápady do praxe.
Udalosť je otvorená širokej verejnosti a vstup je zadarmo.

Facebooková stránka udalosti: https://www.facebook.com/events/2144970855541084/

Webová stránka udalosti: mladi.sav.sk/ScienceSlamFB

Facebooková stránka Mladí vedci SAV: https://www.facebook.com/groups/mladiSAV/

Komentáre