Slovenský oblak v Dubaji

Na výstave EXPO 2020 v Dubaji sa Slovensko bude prezentovať národnou expozíciou v samostatnom pavilóne. Pavilón je navrhnutý ako kovová modulárna konštrukcia z ľahko odnímateľných modulov a materiálov – možno ho znovu použiť na inom mieste.

Téma svetovej výstavy v Dubaji, ktorá sa bude konať od 20. októbra 2020 do 10. apríla 2021, je futuristická: Spájanie myšlienok, vytváranie budúcnosti (Connecting Minds, Creating the Future). Podľa usporiadateľov má reflektovať víziu pokroku a rozvoja založenú na spoločnom zámere, odhodlaní a spolupráci. V nadväznosti na hlavnú myšlienku vznikli aj tri podtémy: príležitosť, mobilita a udržateľnosť. V rámci týchto troch tém budú jednotlivé krajiny prezentovať svoj príbeh. Po ukončení Expa sa výstavisko zmení na univerzitu a výskumné centrum.

Architektonický návrh

Časť výstaviska EXPO 2020, v ktorom budú sústredené pavilóny jednotlivých štátov v rámci podtémy mobilita.

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vyhlásilo 5. októbra 2018 súťaž na architektonický návrh slovenskej expozície na Svetovej výstave Expo 2020 v Dubaji. Do súťaže sa zapojilo 17 autorských kolektívov a zvíťazil návrh A B.K.P.Š., spol. s r. o., (Róbert Bakyta, Martin Kusý ml., Ľubomíra Blašková). Víťazný kolektív a vyhlasovateľ sa však nedohodli na podmienkach ďalšej spolupráce, v zmysle podmienok súťaže tak začal vyhlasovateľ rokovať s druhým v poradí. Rokovania boli v tomto prípade úspešné. Autorom návrhu, ktorý bude Slovensko reprezentovať na Svetovej výstave v Dubaji 2020, je Architektonické štúdio Atrium z Košíc. Expozícia Slovenska sa na výstave predstaví v rámci témy mobilita s ambíciou ukázať Slovensko ako modernú krajinu dobrých nápadov. Krajinu, ktorá môže ťažiť nielen z tradícií, ale ponúka čoraz viac kreatívnych myšlienok, inovatívnych vynálezov, kvalitných ľudí a produktov schopných globálne sa presadiť v modernom svete. Predbežný odhad všetkých výdavkov spojených s výstavou stanovila vláda Slovenskej republiky vo výške viac ako 6,8 milióna eur.

Pohyb myšlienok

Slovensko má historicky mnoho zásluh na pokroku v oblasti mobility. Nejde len o patenty ako helikoptéra, padák či prvý elektromotor. Zo súčasnosti sú známe aj napredovania v oblasti spájania leteckej a cestnej dopravy – aeromobil. Keďže väčšina našich prevratných patentov sa spája so vzdušnou mobilitou, rozhodli sa autori návrhu tému oblakov pretaviť do nášho pavilónu. Pavilón je navrhnutý ako oblak myšlienok reprezentujúci plynulý pohyb, ktorý nabáda na zastavenie sa, nádych a snenie. Vďaka ľahkosti materiálov poskytuje oblak nepretržitý pohyb a príležitosť pre návštevníka cestovať len tým, že zdvihne zrak a nechá sa vtiahnuť do jeho útrob. Pri prechádzke po pavilóne sa návštevník cíti obklopený oblakom myšlienok, vnára sa doň, aby odhalil jeho vrstvy. Vo forme oblaku myšlienok ponúkne pavilón návštevníkom dušu našej krajiny. Stabilita a istota obrysov stvárňujú dedičstvo bohatej a autentickej kultúry a prírody, ktorá tvorí srdce Slovenska. Táto štruktúra je zhotovená z vrstvenia textúr obohatených o motív slovenských vzorov, symbolizujúcich mnohoraké aspekty našej krajiny. Po zotmení sa na vrstvách rozpúta farebná hra svetiel odzrkadľujúca rôznorodosť krajiny. Autori koncipovali architektonický návrh tak, aby zodpovedal rozpočtovým požiadavkám a aby sa prispôsobil realizovateľnosti. Už v tejto fáze pristúpili navrhovatelia k téme pragmaticky a radili sa so stavebnými spoločnosťami a konzultantmi v Dubaji, ktorí sa už podieľali na iných stavebných projektoch pre Expo. Porovnávali projekt podľa návrhových a dodacích usmernení spoločnosti Expo 2020 Dubaj a tiež využívali skúsenosti z predošlých realizácií.

Tento článok si môžete prečítať v časopise Quark 06/2019.

Ak chcete mať prístup aj k exkluzívnemu obsahu pre predplatiteľov alebo si objednať tlačenú verziu časopisu Quark, prihláste sa alebo zaregistrujte.

R, vizualizácie Atrium Architekti
a EXPO Dubaj 2020

Komentáre