Snívanie vo svete vedy a techniky

Podľa profesora Štefana Kleina si svet vedy a techniky vyžaduje okrem technického myslenia, usilovnosti a neutíchajúcej motivácie aj istú dávku snívania. Svoje myšlienky potvrdil prezentáciou úspešného výskumu o lietajúcom aute, ktorou inšpiroval mladých výskumníkov programu Automobilovej JUNIOR Akadémie (AJA) k realizácii vlastných projektových návrhov.

V letných júlových dňoch sa uskutočnila Automobilová JUNIOR Akadémia, ktorá je určená žiakom základných škôl vo veku od 12 do 14 rokov. Cieľom tohto vzdelávacieho a zážitkového programu je motivovať mladých ľudí pre štúdium technických odborov. Zároveň podporuje možnosť diskusie o transformácii vysokoškolského vzdelávania, o prepojení teórie s praxou, ktorá by priamo nadväzovala na schému duálneho vzdelávania. Projekt dostal konkrétnu podobu pred tromi rokmi vďaka partnerstvu Materiálovotechnologickej fakulty (MTF) STU v Trnave so Zväzom automobilového priemyslu SR a s Groupe PSA Slovakia. Letnú akadémiu v Trnave podporilo aj mesto Trnava, podnik ZF Slovakia, a. s., a Stredná priemyselná škola strojnícka (SPŠS) v Trnave.

Krok do budúcnosti

Tretí ročník akadémie slávnostne otvoril dekan MTF STU prof. Dr. Ing. Jozef Peterka na pôde MTF STU. Hneď na úvod zaznela prednáška profesora Štefana Kleina o najnovších výsledkoch výskumu o lietajúcom aute. Doc. Ing. Ladislav Morovič, PhD., a Ing. Ján Milde prezentovali účastníkom projekt 3D skenovanie a 3D tlač. Po inšpiratívnych prednáškach, ktorými sa autorom podarilo sprítomniť budúcnosť vedy a techniky, boli pre účastníkov pripravené kreatívne vedecko-technické aktivity v laboratóriách MTF STU. Prvý deň sa ukončil športovým popoludním, na ktorom nechýbala ani lukostreľba. Druhý a tretí deň programu AJA pokračovali od rána v závode Groupe PSA Slovakia. Po predstavení podniku nasledovala prehliadka prevádzok zvarovne, lisovne, lakovne, montáže a kvality. Účastníci si vyskúšali svoju zručnosť v školiacom stredisku a maľovaním karosérie. Jednotlivé aktivity sa striedali s náučnými súťažami o lákavé ceny. Deti zaujali aj pozvaní sokoliari s atraktívnymi ukážkami. V programe nechýbala prehliadka SPŠS v Trnave, kde bola možnosť prakticky si vyskúšať spájkovanie, meranie napätia, kótovanie skrutiek a výrobu jednoduchého elektromotora pomocou magnetu a skrutiek. Štvrtý deň projektu pokračoval návštevou Zážitkového centra vedy Aurelium, zábavou v Jump centre a záverečnou prehliadkou v podniku ZF Slovakia.

Od inspirácie k realizácii

Týždenný vzdelávací a zážitkový program vyústil do realizácie vlastných projektov účastníkov AJA 2018. Povzbudení odporúčaním profesora Kleina štyri tímy účastníkov, ktoré boli od začiatku farebne rozlíšené, nezabudli snívať a vo vlastných projektových zámeroch riešili kreatívne zadania, ako napríklad Auto snov, Design automobilu budúcnosti, Samoobnoviteľná karoséria – Regenerative Environmental Motors a Budúcnosť Industry 4.0. Následne si jednotlivé tímy odskúšali svoje prezentačné schopnosti, ktorými preukázali nádejný potenciál svojho projektu pred akademickým publikom. Posledný deň programu všetkým spestrili vzrušujúce Motor Racing preteky. Aj tohtoročná AJA sa skončila už tradične slávnostnou promóciou, ktorá sa konala za účasti vedenia MTF STU, zástupcu Zväzu automobilového priemyslu a riaditeľa pre ľudské zdroje Groupe PSA Slovakia. Šikovní účastníci programu si domov odniesli svoj prvý, a veríme, že nie posledný, vysokoškolský index a diplom.

PhDr. Dorota Horváth
PhDr. Drahomíra Polakovičová, PhD.
Ing. Miriam Šefčíková, PhD.
doc. Mgr. Dagmar Cagáňová, PhD.
Materiálovotechnologická fakulta STU v Trnave
Foto PaedDr. Daša Zifčáková, Mgr. Jana Boškovská (MTF STU)

Tento článok si môžete prečítať v časopise Quark 09/2018.

Ak chcete mať prístup aj k exkluzívnemu obsahu pre predplatiteľov alebo si objednať tlačenú verziu časopisu Quark, prihláste sa alebo zaregistrujte.

Komentáre