SNM-Prírodovedné múzeum pozýva

Pozývame obyvateľov i návštevníkov Bratislavy do Prírodovedného múzea SNM, ktoré sa nachádza v známej budove architekta M. M. Harminca v centre mesta pri Dunaji na Vajanského nábreží. Možno tu zhliadnuť najrozsiahlejšie prírodovedné zbierky na Slovensku.

Prehliadka začína modernou, s pomocou najnovších vedeckých poznatkov zostavenou paleontologickou expozíciou, kde nájdeme chronologický prehľad vývoja života na Zemi so zreteľom na fosílie z nášho územia. Zaujme aj model tatranského dinosaura a mamuta v životnej veľkosti. Expozícia Biodiverzita Slovenska nás oboznámi s našou prírodou. Uvidíme aj krásne diorámy, imitujúce prírodné biotopy. Stretneme vrabca, medveďa i majestátneho zubra. Potom sa ponoríme do tajov rôznych drahokamov, kryštálov a rúd v mimoriadne bohatej mineralogickej expozícii. Uvidíme dokonca aj záhadné meteority, poslov z vesmírnych diaľav. Výlet do tajov prírody ukončíme v expozícii Biodiverzita Zeme s ukážkami cudzokrajných biotopov v diorámach; pocestujeme od polárnych oblastí až po tropický prales a koralové útesy. Ďalej sa stretneme s rôznymi exotickými tvormi, od žirafy až po tropické motýle, nádhernú rajku alebo nočného papagája kakapa, ako aj najväčšie semeno sveta, pochádzajúce až zo vzdialených Seychel.
Prírodovedné múzeum ponúka návštevníkom aj prehliadky expozícií s lektorským výkladom, ďalej rôzne prednášky, ako aj vzdelávacie programy pre školy; bližšie informácie nájdete na našej webstránke, kde sú aktuálne informácie o našich akciách a ponuke. Učitelia môžu navštíviť naše múzeum spolu so žiakmi a študentmi v rámci vyučovania a využiť bohaté zbierky, ako aj lektorský výklad, v pedagogickej praxi. Deti od 10 rokov sa môžu prihlásiť na náš astronomický (prihlásiť sa možno u Dr. K. Maštenovej: mastenova@snm.sk) a prírodovedný krúžok (prihlásiť sa možno u Dr. J. Čačaného: juraj.cacany@gmail.com); návšteva krúžkov je zdarma. Pre deti sme pripravili aj nový prírodovedný kvíz; po zodpovedaní otázok z rôznych odborov (zoológia, botanika, paleontológia, geológia, antropológia, astronómia) deti získajú magnetky s obrázkom reprezentujúcim príslušnú oblasť prírodných vied. Už tradične sa zapájame aj do akcie Týždeň vedy a techniky na Slovensku“ v dňoch 5. – 8. 11. 2019; o zaujímavých prednáškach a aktivitách, ktoré pre školy a všetkých návštevníkov v tejto súvislosti pripravujeme, budeme informovať na našej webstránke. Pozývame deti aj na Jesennú súťaž.  Súťažiaci (informácie budú zverejnené na našej webstránke) môžu vyhrať účasť v dobrodružnom nočnom finále „Strašidlenie v múzeu“  a získať aj zaujímavé darčeky.

Jozef Somogyi
Foto R