Solárne články produkujú palivo

3-6 Solar-cell-hydrofuelSolárne – odbornejšie nazývané fotovoltické – články, ktoré premieňajú energiu slnečného žiarenia na elektrickú energiu, sa už bežne používajú na napájanie rôznych menších elektrických a elektronických zariadení a vo forme tzv. solárnych fariem dodávajú elektrinu aj do bežnej siete. Časopis Science priniesol nedávno článok o solárnych článkoch úplne nového typu i úplne novej funkcie. Články, ktoré vyvinul tím výskumných pracovníkov na chicagskej University of Illinois, totiž svojím spôsobom simulujú fotosyntézu, ktorou si rastliny za pôsobenia slnečného svetla vyrábajú z oxidu uhličitého energiu, pričom odpadovým, ale pre ľudstvo veľmi užitočným produktom tohto procesu je kyslík. Nový článok nie je fotovoltický – je fotosyntetický, povedal Amin Salehi-Khojin, hlavný autor spomenutej štúdie v Science. Výsledným produktom inovatívneho článku je syntetický plyn, ktorý možno priamo spaľovať alebo konvertovať na klasické uhľovodíkové palivá. Keby sa podarilo premieňať atmosférický oxid uhličitý na palivo za ceny porovnateľné s dnešnými cenami nafty či benzínu, fosílne palivá by sa stali zbytočnými. Články by navyše čistili atmosféru od oxidu uhličitého a vracali do nej čistý kyslík.

RM

Foto University of Illinois