SOVA Digital otvára dvere Industry 4.0 v našich výrobných podnikoch

Požiadavky na aplikáciu princípov Industry 4.0 do výrobných procesov slovenských podnikov sa zintenzívňujú. Moderný priemysel dlhodobo zvyšuje tlak na zmeny vo výrobe cez nároky na rozmanitosť a variabilitu výrobkov, zrýchlenie dodávok a znižovanie cien. Zhodli sa na tom účastníci 18. ročníka PLM Fóra, konferencie zameranej na digitalizáciu a optimalizáciu výrobných procesov, organizovanej spoločnosťou SOVA Digital. Tá prináša slovenským firmám jedinečné a komplexné know-how na prispôsobenie sa novým technologickým výzvam a efektívne nastavenie predvýrobných a výrobných fáz pre potreby trhu.

Siemens erweitert seinen Controller Simatic S7-400 um den Kommunikationsprozessor CP 443-1 OPC UA (Unified Architecture). Über die standardisierte OPC UA-Schnittstelle ermöglicht der Prozessor einen direkten und schnellen Datenaustausch zwischen Automatisierungskomponenten verschiedener Hersteller. Siemens has expanded its Simatic S7-400 controller to include the CP 443-1 OPC UA (unified architecture) communications processor. The processor uses the standardized OPC UA interface for the fast, direct exchange of data between automation components from different manufacturers.

Slovenský výrobný priemysel dnes stojí pred zásadnými zmenami. Výrobné podniky pracujúce v štandardných systémoch postupne vyčerpávajú potenciál zvyšovania produktivity. Cestou, ako zvýšiť efektivitu a udržať konkurencieschopnosť je digitalizácia. SOVA Digital už 25 rokov prináša do slovenských firiem progresívne a inovatívne technológie pomáhajúce výrobným podnikom jednoduchšie a rýchlejšie zvyšovať kvalitu a prispôsobovať sa nárokom zákazníkov. Aktuálne prichádza s novým strategickým programom zameraným na prípravu a jednoduchý nábeh svojich zákazníkov na Industry 4.0. Program v plnom rozsahu podporuje Koncepciu inteligentného priemyslu pre Slovensko, prijatú koncom októbra vládou SR, na príprave ktorej sa spolupodieľali aj zástupcovia SOVA Digital.

Aj keď sa podniky v posledných rokoch zaoberajú vplyvom technologických zmien Industry 4.0, napriek tomu pri kontakte so slovenskými firmami cítime isté nepochopenie globálnych nárokov a nedocenenie významu a dôsledkov nastavenia sa na nové priemyselné trendy. To môže viesť k oslabeniu, či strate konkurencieschopnosti,“ konštatuje Martin Morháč, riaditeľ SOVA Digital a dopĺňa: „SOVA Digital preto prináša jasný koncept riešenia digitalizácie a zefektívnenia výroby a pomáha nimi otvoriť dvere Industry 4.0 v slovenských podnikoch.

Portfólio produktov a služieb SOVA Digital pomáha vo vnútri firmy nastaviť reálne vykonateľnú stratégiu a program zameraný na prípravu a jednoduchý nábeh na zmeny. „SOVA Digital má v tomto smere jedinečnú pozíciu a obrovské know-how, pretože pracuje s riešeniami Siemens, ktorý je dlhodobým lídrom na trhu v celosvetovom merítku a roky sa pripravuje na tieto zmeny,“  skonštatoval M. Morháč. Tím odborníkov SOVA Digital navrhuje unikátne riešenia pre každú jednotlivú spoločnosť. Je postavený na špecialistoch, ktorí riešia potreby klientov vždy s ohľadom na ich špecifiká, možnosti a potreby, a ako jediný na trhu aj v celej šírke riešenia produktu v rámci firmy až po reťazec subdodávateľov, logistiku a ďalšieho servisu.


SOVA Digital
Spoločnosť SOVA Digital prináša už 25 rokov na slovenský trh inovatívne riešenia, ktoré pomáhajú slovenským výrobným podnikom udržať si konkurencieschopnosť a rozvíjať sa v tempe zvyšujúcich sa nárokov trhu a globálnych priemyselných trendov. SOVA Digital dnes ponúka komplexné riešenia digitalizácie a optimalizácie výrobných procesov v koncepte Industry 4.0. Je výhradným dodávateľom PLM (Product Lifecycle Management) riešení od Siemens PLM Software pre slovenský trh. Má za sebou tisícky úspešných projektov a stovky spokojných klientov.
PLM Fórum
Tradičné fórum odborníkov a zákazníkov využívajúcich produkty Siemens PLM Software organizované spoločnosťou SOVA Digital. Každoročne prináša najnovšie informácie o produktoch, trendoch, smerovaniach a vývoji nových riešení v oblasti optimalizácie výroby a je súčasne aj priestorom pre prezentovanie úspešných príbehov a skúsenosti z využívania PLM produktov v reálnej praxi. Na tohtoročnom PLM Fóre SOVA Digital predstavila koncovým zákazníkom jedinečnú technológiu pre optimalizáciu výrobných procesov v koncepte Industry 4.0 – digitálne dvojča.

Viac informácií nájdete o Industry 4.0 nájdete na www.industry4.sk, www.sova.sk

 

Komentáre