Spoločnosť Rusatom Service technicky podporí Škodu JS pri dostavbe JE Mochovce

Areál Mochovce
Areál Mochovce

Spoločnosť Rusatom Service a Škoda JS podpísali 30. júna kontrakt o technickej podpore pri montáži systémov primárneho okruhu a prácach spojených so skúšobnou prevádzkou pri dostavbe tretieho a štvrtého energobloku JE Mochovce. Kontrakt bol podpísaný na dva roky.

Podpísanie kontraktu sa uskutočnilo v spoločnosti Rusatom Service v rámci jednania o otázkach rozvoja spoločnej činnosti a kľúčových otázkach spolupráce. Za Rusatom Service kontrakt podpísal generálny riaditeľ Jevgenij Saľkov, za Škodu JS predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Josef Perlík a zástupca predsedu predstavenstva a riaditeľ administratívneho úseku Škody JS Sergej Chošenko.

„Je to náš prvý veľký spoločný projekt so spoločnosťou Škoda JS, ktorý bude iste plodný а prispeje k rozvoju nielen našich spoločností, ale aj celého jadrového priemyslu,“ poznamenal Jevgenij Saľkov.

„S našimi ruskými kolegami nás spája 60 rokov spoločnej práce a skúseností, hlavne s projektami v Česku a na Slovensku. Chceme v spolupráci nielen pokračovať, ale ju aj zväčšiť a rozšíriť. Pri práci na každom spoločnom projekte získavame nové skúsenosti a vedomosti,“ zdôraznil predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Škody JS Josef Perlík.

„Rusko má dnes nepochybne najviac skúseností s výstavbou nových blokov a ich uvádzaním do prevádzky. Preto si myslím, že celá jadrová komunita na Slovensku uvíta vstup spoločnosti Rusatom Service v spolupráci so Škodou JS do projektu dostavby JE Mochovce. Veríme, že táto spolupráca prinesie know-how a skúsenosti, ktoré doteraz v projekte dostavby minimálne čiastočne absentovali,“ povedal Juraj Klepáč, generálny sekretár Slovenskej Nukleárnej spoločnosti.

Pre informáciu:

Atomová elektráreň Mochovce má štyri bloky s tlakovodnými reaktormi typu VVER 440/V-213.
Prvý blok elektrárne dodáva elektrickú energiu do siete od leta 1998, druhý blok od konca roka 1999. Hrubý výkon každého z blokov bol v roku 2008 zvýšený z 440 na 470 MW. Každý blok AE Mochovce vyrobí ročne vyše 3 000 GWh elektrickej energie, čo pokrýva približne 11 % spotreby elektrickej energie na Slovensku.
Výstavba tretieho a štvrtého bloku sa pozastavila v roku 1992 a znova spustila v novembri 2008.
Mochovské bloky patria medzi najnovšie jadrové bloky VVER 440/V-213 a ťažia zo všetkých zdokonalení, ktoré boli v elektrárni realizované. Medzinárodné expertné tímy sa zhodli na tom, že elektráreň po realizácii bezpečnostných opatrení spĺňa všetky medzinárodné štandardy a úroveň jadrovej bezpečnosti a spoľahlivosti zhodnotili ako mimoriadne vysokú.

Komentáre