Spotreba energie v EÚ klesá

3-6-spotrebaeuEnergetická spotreba Európskej únie sa podľa správy výskumného centra EÚ (JRC) znížila na hodnoty, ktoré sa očakávali až v roku 2020. K rapídnemu poklesu v spotrebe energie došlo v období medzi rokmi 2000 až 2014. Energetická spotreba EÚ dosahovala v roku 2000 13 176 790 GWh a v roku 2014 klesla na 12 339 430 GWh, hoci sa predpokladalo, že spotreba energie EÚ má do roku 2020 klesnúť na 12 630 180 GWh. Ušetrená energia predstavuje hodnoty porovnateľné napríklad s celkovou spotrebou energie Fínska za rok 2014. Správa vyčíslila stav trendov spotreby energie v štyroch hlavných spotrebiteľských sektoroch Európskej únie – obytnom, terciárnom (služby), prepravnom a priemyselnom. Analýza ukázala, že finálna spotreba energie klesla najviac v priemysle (o 17,62 %), po ktorom nasledoval obytný sektor (pokles o 9,52 %). Spotreba energie prepravného sektora sa však zväčšila o 2,21 % a spotreba v sektore služieb vzrástla až o 16,48 %. Vedci očakávajú, že nárast spotreby energie v sektore služieb by mal aj naďalej pokračovať vďaka smerovaniu európskych krajín k priemyslu založenom na službách.

JK

foto Pixabay