Spotrebitelia sa nevedia odpútať od displeja mobilu

Najrýchlejšie rastú nositeľné technológie s približne 10-percentnou globálnou penetráciou, medziročne sa takmer zdvojnásobila.

Takmer všetci mobilní spotrebitelia si kontrolujú telefóny do troch hodín od prebudenia. Vyplýva to z najnovšej globálnej správy spoločnosti Deloitte o technológiách, médiách a telekomunikáciách s názvom Globálne mobilné spotrebiteľské trendy.

Štúdia zdôrazňuje stúpajúci trend pripojenia a používania mobilných telefónov. Intenzita používania a počet vlastníkov mobilov vlani rástli v niektorých kategóriách viac ako dvojnásobne, čo naznačuje dramatickú zmenu spotrebiteľského správania a posun smerom k nehlasovej komunikácii, ako sú textové a okamžité správy. Podľa Deloitte niet pochýb o tom, že realita pripojeného spotrebiteľa pretrvá. Vyhliadky dlhodobého rastu mnohých spoločností budú závisieť od ich schopnosti udržať si náskok pred rýchlo sa meniacimi a vyvíjajúcimi zvykmi pripojených spotrebiteľov.

Nevedia sa odpútať od displeja mobilu
Na rozvíjajúcich sa trhoch sa až 93 % spotrebiteľov pozrie na telefón do jednej hodiny od prebudenia alebo ešte skôr, pričom až 14 % spotrebiteľov si kontroluje telefóny aspoň 100-krát denne. 

Koľko trvá od prebudenia kým sa prvýkrát pozriete na Váš mobilný telefón?
Koľko trvá od prebudenia kým sa prvýkrát pozriete na Váš mobilný telefón?

 

Obľubujú textové a okamžité správy
V celosvetovom meradle spomedzi dostupných mobilných aplikácií spotrebitelia kontrolujú ako prvé hneď ráno najprv textové správy a okamžité správy. Hoci hlasová služba ostáva najčastejšie používanou aplikáciou na rozvinutých trhoch, keď až 76 % respondentov uvádza jej použitie v poslednom týždni, hneď po nej nasledujú textové správy (74 %).

Penetrácia smartfónov a tabletov sa zvyšuje
Až  78 % mobilných spotrebiteľov má smartfóny, takmer 10 % vlastní nositeľné technológie, najrýchlejšie rastúce – s približne 10-percentnou globálnou penetráciou, ktorá sa medziročne takmer zdvojnásobila. Hlbšia analýza výsledkov prieskumu v súvislosti s nositeľnými technológiami ukazuje, že jedna štvrtina spotrebiteľov na rozvíjajúcich sa trhoch má v pláne kúpiť si nositeľné zariadenie v najbližších 12 mesiacoch. Krajina s najvyšším počtom pripojených spotrebiteľov je Singapur.
Na rozvinutých trhoch je rýchlosť 4G siete vyššia ako rýchlosť Wi-Fi. V Severnej a Južnej Amerike sa uprednostňuje na pripojenie k internetu cez Wi-Fi, ale v Európe a v Ázii a v Tichomorí je to mobilná sieť (napr. 4G).

 

O prieskume

Štúdia vychádza z Globálneho mobilného spotrebiteľského prieskumu, ktorý pokrýval 6 kontinentov, 31 krajín a 49 500 respondentov, čo predstavuje takmer 70 % z celkového počtu obyvateľov na svete. Prieskum sa uskutočnil online s cieľom zhromaždiť informácie o spotrebiteľskom správaní, trendoch a názoroch v súvislosti so širokou škálu bezdrôtových a mobilných produktov a služieb v rôznych regiónoch a krajinách.