Striebro na olympiáde

Tento rok sa konal už 15. ročník súťaže EUSO, medzinárodnej olympiády krajín EÚ v prírodovedných predmetoch. Oba naše súťažné tímy získali v silnej konkurencii strieborné medaily.

Tradíciu predmetových olympiád u nás všetci dobre poznajú, okrem nich však naši študenti úspešne reprezentujú Slovensko aj v mnohých ďalších súťažiach. Slovensko sa výnimočnej olympiády EUSO zúčastňuje už od jej tretieho ročníka a aj tento rok patrili naši reprezentanti v Kodani medzi veľmi úspešných reprezentantov svojej krajiny. EUSO má medzi medzinárodnými súťažami unikátne postavenie. Študenti nesúťažia ako jednotlivci, ale ako tímy, sami sa musia dohodnúť, ako si riešenie úloh rozdelia. EUSO je možnosť zoznámiť sa so zaujímavými ľuďmi s podobnými záujmami z rôznych krajín Európy,povedal Dominik Kopčak. A dôležité je taktiež rozvíjanie schopnosti spolupracovať v tíme, čo je zásadné nielen vo vede. Ďalším unikátom je, že EUSO spája tri odbory – biológiu, chémiu a fyziku.

Úlohy sú komplexné, čo vlastne kopíruje súčasnú vedu, kde na riešení problémov spolupracujú znalci z rôznych oblastí. V neposlednom rade majú všetky úlohy praktický charakter, okrem vedomostí preverujú aj experimentálne zručnosti študentov. Na vyriešenie úloh však nestačí ísť podľa zadania ako v kuchárskej knihe. Súťažiaci pracujú s pomerne náročnými prístrojmi, ktoré v škole nemajú, a ani vyhodnotenie výsledkov nie je vždy jednoduché. Jedna z úloh sa napríklad venovala riasam a čisteniu odpadových vôd pomocou rias. Súťažiaci zisťovali, do akej miery je tento spôsob účinný a koľko peňazí by sa takto dalo ušetriť. Takže úloha bola zameraná na aktuálnu tému – ekologické spracovanie odpadu, a bola stavaná veľmi prakticky a reálne. Hlavným cieľom na EUSO nebolo ani tak vyhrať, dodal člen našej výpravy Michal Lelák, ako skôr získať nové zážitky a skúsenosti, čo sa nám všetkým spoločne podarilo. Strieborné medaily nám však spravili veľkú radosť. Na EUSO som si asi po prvýkrát v živote vyskúšal robiť spektrofotometriu, čo sa mi veľmi páčilo. Tiež som si poriadne precvičil prácu s grafmi, keďže súťažné úlohy boli hlavne o meraní a vyhodnotení nameraných údajov, a to sa na našich olympiádach až tak často nerobí.

RNDr. Erik Szabo, PhD. Katedra fyzikálnej a teoretickej chémie Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave
Foto archív ES

Tento článok si môžete prečítať v časopise Quark 10/2017.

Ak chcete mať prístup aj k exkluzívnemu obsahu pre predplatiteľov alebo si objednať tlačenú verziu časopisu Quark, prihláste sa alebo zaregistrujte.

Komentáre