Študenti Lekárskej fakulty UPJŠ reprezentovali Slovensko na valnom zhromaždení študentskej federácie v Tanzánii

Valného zhromaždenia Medzinárodnej federácie asociácií študentov medicíny (IFMSA) v Tanzánii sa v auguste zúčastnili traja študenti Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach. Dominik Kobák, Marián Sedlák a Tímea Kónyová v tanzánskej Arushe zastupovali Slovenskú asociáciu študentov medicíny (SloMSA) a prezentovali svojim kolegom z celého sveta aj svoju fakultu.

„Účasť na tomto zhromaždení bola pre mňa jedinečnou skúsenosťou a znamenala pre mňa obrovské množstvo motivácie a inšpirácie, ako ešte viac zlepšiť dianie nielen v Slovenskej asociácii študentov medicíny, ale aj na úrovni lokálnej, teda v našom Spolku  medikov mesta Košice. Účastníkmi podujatia bola asi tisícka študentov z celého sveta, ktorí si vymieňajú skúsenosti, prichádzajú s jedinečnými nápadmi a vytvárajú pracovné skupiny aktívne v rôznych oblastiach záujmu študentov medicíny,“ hovorí vedúci slovenskej delegácie, študent Lekárskej fakulty UPJŠ a prezident Slovenskej asociácie študentov medicíny Dominik Kobák.

Súčasťou jeho prípravy na toto zhromaždenie bolo štúdium rôznych podkladov, príprava propagačných predmetov a splnenie podmienok na získanie volebného práva na valnom zhromaždení (tzv. Voting Rights). V rámci svojho programu sa zúčastňoval zasadnutí predsedov jednotlivých krajinských asociácií (Presidents’ Sessions), na ktorých diskutoval o aktuálnych problémoch a témach týkajúcich sa Medzinárodnej federácie asociácií študentov medicíny a ako vedúci slovenskej delegácie bol aj účastníkom rôznych plenárnych schôdzí.

„Súčasťou môjho programu boli aj takzvané Contracts Fair zamerané na dohadovanie výmenných klinických a výskumných stáží, ktorých sa majú možnosť zúčastniť aj naši slovenskí študenti medicíny. Partnerské krajiny závisia aj od nami pripravenej prezentácie Slovenska a našej lekárskej fakulty, preto sme sa snažili pripraviť náš poster čo najatraktívnejší,“ poznamenáva Dominik Kobák, podľa ktorého bola účasť na valnom zhromaždení IFMSA v Tanzánii nielen veľkým zážitkom v pozitívnom slova zmysle, ale tiež kultúrnym šokom a vyčerpávajúcou cestou zároveň.

„Začalo to oneskorením letu z Istanbulu kvôli zaplavenému letisku, preto sme do tanzánskeho Dar es Salaam nedorazili načas a zmeškali sme let do mesta Arusha. Museli sme tam teda cestovať 14 hodín autobusom cez polovicu Tanzánie a šli sme cez rôzne dedinky a osady, kde žijú ľudia žijú veľmi jednoducho a biedne. Takéto pohľady by sme inak neboli videli a mali sme z tejto cesty dosť zmiešané pocity. Pritom patálie ešte nekončili, keďže v hoteli nám po izbe behali jašterice a tarantuly – nebolo nám veru všetko jedno. Rovnako ako fakt, že letisko v meste Dar es Salaam nemá steny a vyzerá ako tržnica, no najhoršie bolo, že sme tam na odlet čakali dvadsať hodín bez ochrany pred množstvom poletujúcich komárov prenášajúcich maláriu…“, hovorí študent teraz už s úsmevom, šťastný, že je doma. Budúci šiestak Dominik Kobák zároveň pripája svoje poďakovanie vedeniu Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach za to, že umožnilo študentom zúčastniť sa na valnom zhromaždení IFMSA uhradením väčšiny cestovných nákladov a konferenčného poplatku.

Valnému zhromaždeniu (General Assembly – GA) konanému v dňoch 2. až 8. augusta predchádzalo takzvané „pre-GA“, v rámci ktorého Dominik Kobák absolvoval päťdňový tréning potrebný pre získanie certifikátu trénera „Soft Skills“ zameraný na získanie zručností vo vedení, časovom manažmente a komunikácii. Následne na samotnom valnom zhromaždení IFMSA musel pripraviť a facilitovať dva tréningy aj v rámci konferencie, hodinový tréning počas pre-GA na tému “Motivation” a dvojhodinový tréning pre účastníkov samotného GA na tému “Activity Management”, ktorého sa zúčastnilo 26 študentov z celého sveta. Vďaka získanému certifikátu môže vykonávať tréningy týchto Soft Skills aj na Lekárskej fakulte UPJŠ a prispieť tak k osobnému rozvoju študentov fakulty.

Komentáre