Súťaže pre mladých zvedavcov

Mladí výskumníci, objavitelia či vynálezcovia sa môžu tešiť na dve zaujímavé súťaže ENVI-Talent a TRIZ-Talent, ktoré Strom života pripravil pre svojich členov.

Na Slovensku nie je veľa organizácií, ktoré by sa systematicky a dlhodobo venovali deťom a spájali v programe pre mladých vedu a výskum s ochranou životného prostredia. Jednou z nich je Strom života, ktorý v rôznych podobách funguje na Slovensku už celé desaťročia.

Pre budúcich výskumníkov

ENVI-Talent je súťaž pre tých, ktorí majú nielen teoretické vedomosti o prírode, ale vedia aj skúmať a odhaľovať jej tajomstvá. Súťažiaci si sami zvolia tému, ktorá sa im zdá vedecky zaujímavá či prospešná. Výskum môže byť zameraný na akúkoľvek oblasť v rámci prírodovedy alebo životného prostredia (na živočíchy, rastliny, horniny, zložky životného prostredia – vodu, pôdu, ovzdušie – a ich problémy). Zaujímavé témy sa dajú nájsť všade (napríklad skúmanie stôp zvierat, kvality vody v potoku, hľadanie vzácnych živočíchov alebo pokusy s rastlinami). Na projekte môžu pracovať aj dvojice výskumníkov a pomôcť im môžu odborníci z rôznych oblastí. Projekty však nesmú ublížiť zvieratám ani poškodzovať životné prostredie. Najlepšie výskumné práce budú odmenené na slávnostnom vyhodnotení a môžu sa objaviť aj na stránkach časopisu Quark.

Pre budúcich vynálezcov

Strom života pre ročník 2017/2018 pripravil unikátnu súťaž, v rámci ktorej sa môžu súťažiaci ukázať svetu, premeniť svoje nápady na zlepšováky a vynálezy užitočné v praxi a zároveň sa naučia niečo nové. Súťaž pod názvom TRIZ-Talent vychádza z metodiky TRIZ, ktorá je systematickým prístupom k nájdeniu inovačného riešenia určitého problému. Obsahuje presné princípy, podľa ktorých pracujú najlepší svetoví vynálezcovia v oblastiach fyziky, chémie a techniky. Každý mesiac sa súťažiaci naučia jeden z princípov tejto metodiky. Ich úlohou v rámci súťaže bude využiť počas niekoľkých kôl každý zverejnený princíp pri zhotovení vlastného vynálezu. Ak si súťažiaci vedia pomocou mobilnej aplikácie vytvoriť 3D model nejakej súčiastky, ktorá by vylepšila ich vynález, majú možnosť vytlačiť si ju na 3D tlačiarni v bratislavskom FabLabe. Po vytlačení súčiastky dostanú súčiastku zadarmo poštou. Súčasťou každého kola budú aj vedomostné otázky, týkajúce sa existujúcich vynálezov alebo významných vedcov a ich prínosu.

Vynález roka

V minulom ročníku Sarah Klebanová zachraňovala a pozorovala netopiere. Foto Strom života

Po každom úspešnom absolvovaní príslušného kola sa súťažiaci posúvajú na rebríčku odbornosti a na konci môžu dosiahnuť titul Master. Na konci školského roku dostanú najaktívnejší riešitelia diplomy a vecné ceny, pričom súťažiť môžu ako jednotlivci alebo maximálne trojčlenné tímy. Získanie odbornosti Master prinesie ocenenie aj učiteľovi alebo rodičovi, ktorý bude s výrobou vynálezov pomáhať. Získa poukážku v hodnote 30 €, ktorú môže využiť v internetom obchode Stromu života alebo na nákup kníh v kníhkupectve.
Okrem aktivity sa budú hodnotiť aj samotné vynálezy. Každý mesiac vyberie porota niekoľko vynálezov, ktoré postúpia do koncoročného finále a budú sa uchádzať o ocenenie Cool vynález roka. Do finále môžu postúpiť aj viaceré vynálezy od jedného vynálezcu a o víťazovi sa bude rozhodovať vo verejnom hlasovaní.
Bližšie informácie o tom, kto sa do súťaží môže prihlásiť a aké budú kritériá hodnotenia, ale aj ďalšie inšpirácie nájdete na stránke www.stromzivota.sk.
Tešíme sa na všetky vedecké práce a vynálezy.
Tím Stromu života

Tento článok si môžete prečítať v časopise Quark 9/2017.

Ak chcete mať prístup aj k exkluzívnemu obsahu pre predplatiteľov alebo si objednať tlačenú verziu časopisu Quark, prihláste sa alebo zaregistrujte.

Komentáre