Svätý grál fyziky – kovový vodík

Kovový vodík by mohol byť revolučným palivom pre raketové motory. Foto Pixabay

Vedcom z Harvardu sa po takmer storočí od teoretického skoncipovania podarilo vytvoriť najojedinelejší a potenciálne jeden z najcennejších materiálov na Zemi. Profesor Thomas D. Cabot, Isaac Silvera a Ranga Dias vytvorili atomárny kovový vodík – materiál, ktorý Silvera nazval svätým grálom vysokotlakovej fyziky. Pohľad na materiál, ktorý na Zemi predtým neexistoval, opísal ako úžasný zážitok. Atomárny kovový vodík vznikol stlačením malej vzorky vodíka tlakom 495 gigapascalov, čo je väčší tlak, než aký je v strede Zeme. Pri tomto tlaku sa pevný molekulárny vodík rozpadá a jeho natesno zopnuté molekuly sa rozletia a premenia na atomárny vodík (na materiál, ktorý je kovom). Predpovede naznačujú, že kovový vodík je aj pri izbovej teplote supravodivý. Počas cesty káblami sa stratí len 15 percent energie – to znamená, že kábel z kovového vodíka by bol pre energetiku veľkým prínosom. Okrem toho by kovový vodík mohol slúžiť aj ako doteraz suverénne najvýkonnejšie palivo. Výroba kovového vodíka si vyžaduje obrovské množstvo energie a pri jeho premene späť na molekulárny vodík sa celá táto energia uvoľní. To by mohlo predstavovať revolúciu v oblasti raketových pohonov a v prieskume vesmíru.

JK

Komentáre