Tak málo, ako sa len dá

Zobrazenie pomocou RTG zostáva naďalej najčastejšie používanou diagnostickou metódou v medicíne. Využitie nachádza aj v najmodernejších oblastiach, akou je napríklad intervenčná rádiológia. Hlavnou požiadavkou je docieliť čo najvyššiu kvalitu obrazu pri čo najnižšom ožiarení pacienta i lekára.

Prístroj ARTIS icono inštalovaný v bratislavskom CINRE

Pri liečbe kardiovaskulárnych, neurovaskulárnych a onkologických stavov sa moderná medicína pokúša všade tam, kde je to možné, odkláňať od tradičných operačných postupov v podobe otvorených operácií. Trendom je zavádzanie takzvaných miniinvazívnych intervencií. Tie sú spravidla ohľaduplnejšie k pacientom a menej náročné na rekonvalescenciu, prinášajú však stúpajúce nároky na kvalitu zobrazenia operovanej oblasti a nástrojov.

So žiarením treba rátať

Pri miniinvazívnom zákroku sa lekár dostane na potrebné miesto v tele cez malé vstupy katétra priamo cez cievny systém. Takýto operačný postup významne redukuje hrozbu prípadných komplikácií a skracuje čas potrebný na zotavenie pacienta. Počas celého zákroku sa lekári riadia nepretržitým zobrazovaním sprostredkovaným medicínskymi prístrojmi, ktoré sledujú na obrazovke. Pri využívaní röntgenového žiarenia však vo všeobecnosti platí, že čím vyššiu kvalitu obrazu chcete docieliť, tým väčšiu dávku žiarenia musíte pripustiť.
Hoci vystavenie pacientov, ale aj lekárov röntgenovému žiareniu je v súčasnosti už vo všetkých prípadoch neveľké a nie je také nebezpečné, predsa len je to faktor, s ktorým treba rátať. Lekári, ktorí sú takémuto žiareniu počas svojej kariéry vystavovaní opakovane a dlhodobo, majú prostriedky ochrany, tie však idú často na úkor pohyblivosti operatéra a jeho prístupu k pacientovi a operovaným oblastiam. Výrobcovia angiografických prístrojov sa preto sústreďujú na vývin čoraz lepších zobrazovacích techník za cenu čo najmenšieho možného škodlivého ožiarenia.

Inteligentné intervenčné zariadenie

Práve pre tento účel prístroj ARTIS icono firmy Siemens Healthineers využíva inovatívnu technológiu, ktorá umožňuje, aby bola radiácia pri zákroku čo najnižšia a aby bola regulovaná kvalita zobrazenia podľa momentálnej potreby. Technológia OPTIQ udržiava stabilnú kvalitu zobrazenia nezávisle od použitých intervenčných nástrojov a pomôcok (stenty, zavádzacie vodiče, katétre, balóniky, implantáty, umelé chlopne atď.) a krvných ciev počas celej operácie. Pre každú sledovanú oblasť a použitý intervenčný nástroj pre každého pacienta (vzhľadom na jeho výšku, hmotnosť a iné telesné proporcie) automaticky hľadá a nastavuje najvhodnejšiu kombináciu piatich parametrov. Ide o optimálne spektrum a veľkosť ožiarenia: elektrické napätie a prúd v röntgenke (žiariči), šírku impulzu, veľkosť ohniska rtg žiariča a hrúbku spektrálnej filtrácie pomocou medených filtrov. Energia dávok röntgenového žiarenia je neustále optimalizovaná vzhľadom na kontrast k použitým nástrojom alebo kontrastnej látke a na vyšetrený orgán.
Prístroj tak udržiava kvalitu obrazu presne podľa požiadaviek lekára (ani viac, ani menej) v duchu zásady: také nízke, aké je rozumne dosiahnuteľné (ALARA). Kvalita obrazu a viditeľnosť nástrojov (katétrov, stentov a pod.) aj ciev je definovaná matematicky podľa kontrastu vzhľadom na pozadie snímky a vizuálny šum.
Prístroj zároveň umožňuje väčší komfort pre lekára, ktorý uprostred zákroku nemusí nastavovať kvalitu zobrazenia ani počas zmeny polohy C-ramena, a šetrí tak svoje sily i čas na výkon. Vďaka využitiu databázy 300 miliónov všetkých možných kombinácií parametrov ožiarenia, kvality zobrazenia a výsledných dávok žiarenia v rôznych klinických situáciách dokáže technológia OPTIQ znížiť dávku ožiarenia až do 90 percent pri ťažkých chemických prvkoch a do 50 percent pri ľahších prvkoch.

R, foto Peter Frolo

Tento článok si môžete prečítať v časopise Quark 8/2020. Ak chcete mať prístup aj k exkluzívnemu obsahu pre predplatiteľov alebo si objednať tlačenú verziu časopisu Quark, prihláste sa alebo zaregistrujte.
Komentáre