1807-01-06

sa v Spišskej Belej narodil Jozef Maximilián Petzval, slovenský fyzik, matematik a vynálezca, zakladateľ modernej optiky. Zomrel v roku 1891.

Komentáre