1822-01-06

sa narodil Henrich Schliemann, nemecký archeológ amatér a obchodník, objaviteľ Tróje a bohatých hrobov v Mykénach, podnietil systematický výskum v egejskej oblasti. Zomrel v roku 1890.

Komentáre