1891-01-08

sa narodil Walter Bothe, nemecký fyzik. Orientoval sa hlavne na jadrovú fyziku; za jeho prínos v tejto oblasti mu bola udelená Nobelova cena za fyziku (1954). Zomrel v roku 1957.