1823-01-09

sa narodil Friedrich von Esmarch, nemecký lekár, chirurg; spolutvorca novodobej vojnovej chirurgie, používal antiseptiká, v roku 1873 ako prvý použil gumové škrtidlo na tepny. Zomrel v roku 1908.

Komentáre