1890-01-09

sa narodil Karel Čapek, český prozaik, dramatik, novinár, filmový scenárista, libretista, básnik a prekladateľ, literárny, divadelný a výtvarný kritik, estetik a filozof; brat Josefa Čapka. Vo svojom diele R.U.R. (1920) ako prvý použil dnes už svetovo akceptovaný pojem robot na označenie stroja. Zomrel v roku 1938.