1922-01-11

po prvý raz úspešne podali pacientovi injekciu inzulínu. Tento účinný liek proti cukrovke v roku 1921 objavili Kanaďania F. Banting a Ch. Best.