1929-01-13

sa narodila Oľga Štepanovičová, známa a významná slovenská zoologička – entomologička, kandidátka vied, vysokoškolská profesorka a doktora prírodných vied. V rokoch 1972-1976 bola dekankou PF UK, v 1976-1985 zastávala funkciu prorektorky UK. Zomrela v roku 2003.

Komentáre