1907-01-17

sa v Martine narodil RNDr. Ján Vanovič, slovenský fyzik, vysokoškolský profesor, autor učebníc, venoval sa teoretickej fyzike. Zomrel v roku 1973.

Komentáre