1984-01-24

sa začali predávať prvé počítače Apple Macintosh.

Komentáre