1920-01-02

sa narodil Isaac Asimov, úspešný americký spisovateľ a biochemik ruského pôvodu, známy vďaka svojim sci-fi knihám a populárno-vedeckým prácam. Zomrel v roku 1992.