1907-02-02

zomrel Dmitrij Ivanovič Mendelejev, ruský chemik, ktorý objavil periodický zákon prvkov a podľa neho usporiadal chemické prvky do periodickej sústavy prvkov, položil základy anorganickej chémie. Narodil sa v roku 1834.

Komentáre