1828-02-07

sa v Rajci narodil Romuald Zaymus, propagátor racionálneho spôsobu hospodárenia slovenských roľníkov, ovocinár, včelár a redaktor. Zomrel v roku 1902.

Komentáre