1924-02-09

sa v Hlohovci narodil Anton Martinkovič, lekár – hematológ; zakladateľ transfúznych staníc na Slovensku; autor publikácie o rozvoji darcovstva krvi na Slovensku; nositeľ viacerých vyznamenaní. Zomrel v roku 1995.

Komentáre