1919-10-02

sa v Nitre narodil František Kollárik, právnik, vysokoškolský pedagóg a popularizátor technickej tvorivosti, zakladateľ vzdelávania v oblasti priemyselného práva na Slovensku. Zomrel v roku 1991.

Komentáre