1847-02-11

sa narodil Thomas Alva Edison, americký elektrotechnik, podnikateľ a vynálezca (duplexný a automatický telegraf, fonograf, mikrofón, žiarovka, prvé elektrické dynamo, poistka, kinematograf a ďalšie, ku koncu života vlastnil asi 1 300 patentov). Zomrel v roku 1931.