1898-02-11

sa narodil Leó Szilárd, americký jadrový fyzik maďarského pôvodu, ktorý ako prvý zistil, že reťazová reakcia je uskutočniteľná, a podieľal sa na skonštruovaní prvého atómového reaktora. Zomrel v roku 1964.

Komentáre