1922-02-11

sa narodil MUDr. Míťa Rosenberg, český lekár – virológ, pôsobiaci aj na Slovensku, pracovník Virologického ústavu SAV v Bratislave. Skonštruoval mikrotom (prístroj na prípravu preparátov pre elektrónovú mikroskopiu). Zomrel v roku 1964.

Komentáre