1777-02-20

sa narodil Samuel Tešedík ml., zememerač a kartograf, pôsobil v Mukačeve, neskôr vykonával protipovodňové merania prítokov Tisy, syn pedagóga a ľudovovýchovného pracovníka S. Tešedíka. Zomrel v roku 1821.

Komentáre