1847-02-23

sa narodil Ján Andrej Bäumer, botanik samouk. V Európe uznávaný mykológ, dovedna uviedol 2 210 druhov húb z Bratislavy a jej širšieho okolia, časť jeho herbára sa zachovala v SNM v Bratislave, 11 druhov húb pomenovali podľa neho. Zomrel v roku 1926.

Komentáre