1852-02-23

sa narodil Jozef Agnelli, pôv. Baránek, slovenský botanik a šľachtiteľ, priekopník plantážového pestovania liečivých a aromatických rastlín na Slovensku (priesady posielal do cudziny, predovšetkým do USA). Ním vypestované produkty boli ocenené na mnohých výstavách. Bol členom Linného spoločnosti v Štokholme a tiež katolícky kňaz. Zomrel v roku 1923.

Komentáre