1847-02-24

sa narodil v Banskej Štiavnici Alexander Hell, botanik, stredoškolský pedagóg. Zomrel v roku 1877.

Komentáre