1728-02-26

sa narodil Antoine Baumé, francúzsky chemik; vynašiel hustomer, ktorý umožňuje meranie hustoty kyseliny sírovej alebo galvanického roztoku, vylepšil aj destilačnú aparatúru. Zomrel v roku 1804.

Komentáre