1901-02-28

sa narodil Linus Carl Pauling, americký fyzik a biochemik; priekopník kvantovej mechaniky v chémii, jeden zo zakladateľov molekulárnej biológie; všestranný bádateľ v anorganickej chémii, organickej chémii, metalurgii, imunológii, anesteziológii, psychológii, výskume rádioaktívneho rozpadu; propagátor pravidelného požívania veľkých dávok vitamínu C. Nositeľ Nobelovej ceny za chémiu (1954) za výskum podstaty chemickej väzby a Nobelovej ceny za mier (1962) za kampaň proti pozemnému testovaniu nukleárnych zbraní. Zomrel v roku 1994.

Komentáre