2000-02-29

sa naposledy vyskytol prechodný rok na konci storočia; najbližšie sa tak stane 29. februára 2400.

Komentáre