0000-03-01

Medzinárodný deň boja proti atómovým zbraniam

Komentáre