1854-03-15

sa narodil Emil Adolf von Behring, nemecký lekár, bakteriológ a fyziológ, jeden zo zakladateľov imunológie a sérplógie, objaviteľ séra proti záškrtu. Prvý nositeľ Nobelovej ceny za fyziológiu alebo medicínu (1901). Zomrel v roku 1917.

Komentáre