1856-03-20

sa narodil Frederick Winslow Taylor, americký strojný inžinier; je považovaný za otca vedeckého manažmentu. Viac ako 20 rokov skúmal “najlepší spôsob” pre každú prácu, ktorá sa má urobiť, vypracoval štyri princípy pre zvýšenie efektívnosti na pracovisku. Zomrel v roku 1915.

Komentáre