1897-03-22

sa v Budapešti narodil Augustín Danielis, architekt, jeho stavebný systém prefabrikovaných montovaných stavieb patentovali aj v cudzine. Zomrel v roku 1973 v Bratislave.

Komentáre

1897-03-22

sa v Budapešti narodil Augustín Danielis, architekt, jeho stavebný systém prefabrikovaných montovaných stavieb patentovali aj v cudzine. Zomrel v roku 1973 v Bratislave.

Komentáre