1698-03-26

sa narodil Prokop Diviš, český prírodovedec, vynálezca bleskozvodu. Zomrel v roku 1765.

Komentáre