1827-03-27

sa v Beckove narodil Ján Ambro, slovenský lekár pôrodník, žiak I. Semmelweisa, propagátor jeho teórie o sepse a moderných metód v pôrodníctve. V Bratislave založil pôrodnicu a ústav na výchovu pôrodných asistentiek. Je autorom prvej slovenskej učebnice pôrodníctva. Zomrel v roku 1890.