1820-03-30

sa narodil Andrej Sládkovič (vlastným menom Andrej Braxatoris), slovenský básnik, prekladateľ, evanjelický kňaz a literárny kritik. Zomrel v roku 1872.

Komentáre