1847-04-04

sa narodil Eduard Škorpil, slovenský poľnohospodársky odborník, ktorý skonštruoval stroj na sadenie zemiakov (trojradový sádzač patentovaný v cudzine). Zomrel v roku 1909.

Komentáre