1827-04-05

sa narodil Joseph Lister, britský chirurg, pedagóg, priekopník antiseptického ošetrovania rán a objaviteľ viacerých operačných metód. Zomrel v roku 1912.

Komentáre