1927-04-10

sa narodil Marshall Warren Nirenberg, americký biochemik; spolu s R. Holleym a G. Khoranom nositeľ Nobelovej ceny za medicínu za objasnenie genetického kódu a jeho funkcie pri biosyntéze bielkovín.

Komentáre